Covid-19

Ξενοδοχείο Ροδοβόλι

Υπηρεσία υποδοχής (Reception Desk)

Το προσωπικό μας λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής (πλύσιμο χεριών), κρατά τις αποστάσεις τουλάχιστον ενός μέτρου από τους πελάτες (αποφεύγει τις χειραψίες κτλ) και ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής.

 • Όταν ζητείται: α) ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχουμε λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών, β) παρέχουμε χρήσιμες πληροφορίες για τους παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19, φαρμακεία κτλ στην περιοχή και γ) παρέχουμε Μέσα Ατομικής Προστασίας.
 • Παρέχουμε ενημερωτικά φυλλάδια βασικών υγειονομικών οδηγιών και παροχή των οδηγιών αυτών μέσω εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα.
 • Παρέχουμε ειδικό εξοπλισμό (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.
 • Το προσωπικό αναγνωρίζει τα ύποπτα συμπτώματα πελατών και τα αναφέρει αμελλητί στον υπεύθυνο του ξενοδοχείου.
 • Έχουμε τοποθετήσει plexiglass στην υποδοχή (reception desk).
 • Στην υποδοχή (reception desk) υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη.
 • Πραγματοποιούμε τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής (reception desk).
 • Για τη διατήρηση αποστάσεων το ξενοδοχείο μας εφαρμόζει κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής (reception desk), προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης σε απόσταση δύο μέτρων όπου θα στέκεται ο πελάτης /κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής, κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή διαχείριση της ουράς με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής.
 • Αποφεύγουμε τον συνωστισμό κατά το check-in/check-out – τήρηση αποστάσεων.
 • Συνιστούμε την ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής από τους πελάτες μας (αποδοχή μετρητών μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις), την ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.
 • Προβαίνουμε στην απολύμανση των key-cards.
 • Έχουμε διευρύνει της διάρκεια του check-out και του check-in μεταξύ των διαμονών (check-out μέχρι τις 11.00 πμ και check-in από τις 3.00 μμ). Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check in και check out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.
 • Απαγορεύουμε την είσοδο στα δωμάτια σε μη διαμένοντες στο ξενοδοχείο μας.

 

Υπηρεσίες ορόφου (καθαριότητα, απολύμανση, housekeeping), δωματίων και κοινόχρηστων χώρων.

 • Εφαρμόζουμε πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης βάση των οδηγιών του ΕΟΔΥ).
 • Εφαρμόζουμε τις ειδικές οδηγίες για καθαρισμό στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος (βάση οδηγιών του ΕΟΔΥ).
 • Ενισχύουμε τις υπηρεσίες υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» (πχ. πόμολα, κομβία ανελκυστήρων κα).
 • Εφαρμόζουμε σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλό αερισμό των δωματίων κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ των διαμονών.
 • Παρέχουμε επαρκή εξοπλισμό προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια).
 • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης. Για όσο χρόνο εργάζεται, το προσωπικό καθαριότητας δεν αγγίζει με τα χέρια του το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του, δεν καπνίζει και δεν τρώει.
 • Μετά την αφαίρεση των γαντιών το προσωπικό εφαρμόζει καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι.
 • Πραγματοποιούμε διακριτική παρακολούθηση των πελατών με συμπτώματα για διαχείριση από τη διοίκηση.
 • Εφαρμόζουμε μη συχνό καθαρισμό των δωματίων κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση).
 • Έχουμε καταργήσει την καθημερινή αλλαγή του ιματισμού και των πετσετών. (Αλλαγή ιματισμού γίνεται μόνον κατόπιν αιτήματος του πελάτη).
 • Για τις αναχωρήσεις εφαρμόζουμε το πρωτόκολλο: Σχολαστικός καθαρισμός – απολύμανση με ατμοκαθαριστή στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.
 • Έχουμε απομακρύνει τα διακοσμητικά αντικείμενων των δωματίων (π.χ. διακοσμητικά μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα, κηροπήγια κα)
 • Έχουμε απομακρύνει κοινόχρηστα αντικείμενα πολλαπλής χρήσης όπως μενού, κατάλογοι, περιοδικά, κλπ.
 • Έχουμε τοποθετήσει καλύμματα μιας χρήσης στα χειριστήρια των τηλεοράσεων και των κλιματιστικών.
 • Τις υφασμάτινες επιφάνειες (πχ ταπετσαρίες επίπλων) τις καθαρίζουμε με συσκευή ατμού (θερμοκρασία >70°).
 • Προβαίνουμε καθημερινά στο άνοιγμα των παραθύρων για φυσικό αερισμό του χώρου και των δωματίων.
 • Έχουμε τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση με στόχο την πληροφόρηση του πελάτη για το πότε και πώς καθαρίστηκε το δωμάτιο.
 • Έχουμε τοποθετήσει ατομικά αντισηπτικά υγρά σε κάθε δωμάτιο.

 

Υπηρεσία Λινοθήκης και Πλυντηρίων Λινών

 • Καθημερινά δίνονται στον εξωτερικό συνεργάτη μας οδηγίες για το πλύσιμο των ακάθαρτων λινών με ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά.
 • Ελέγχουμε την υπηρεσία καθαρισμού του ιματισμού μας που παρέχεται από εξωτερικό συνεργάτη μας ότι τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα και ότι τα λινά μας παραδίδονται με τον κατάλληλο τρόπο.
 • Λαμβάνουμε μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για τη μεταφορά του ιματισμού στους χώρους χρήσης (δωμάτια, εστιατόρια κ.λπ.)

 

Υπηρεσίες Εστίασης, Παρασκευαστήριο Πρωινού

 • Τήρηση Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP).
 • Παραλαμβάνουμε τα εμπορεύματα από τους εξωτερικούς μας συνεργάτες πάντα φορώντας γάντια και μάσκα.
 • Λαμβάνουμε ιδιαίτερη μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 • Δεν επιτρέπουμε την είσοδο στο χώρο της κουζίνας για τους μη έχοντες εργασία.

 

Πόσιμο νερό - Δίκτυο ύδρευσης αποχέτευσης

 • Το ξενοδοχείο μας συμμορφώνεται πλήρως με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Προστασία της Δημόσιας Υγείας από τον κορωνοϊό SARS-COV-2 στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης».
 • Μεριμνούμε συνεχώς για τον καλό αερισμό των σωληνώσεων, όπως φρεάτια με οσμοπαγίδες και βαλβίδες αντεπιστροφής σε κρουνούς και ψεκαστήρες.
 • Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) των εγκαταστάσεων μας λειτουργούν σωστά και συνεχώς. Έχουν δηλαδή πάντα νερό μέσα.

 

Κλιματισμός και αερισμός χώρων

Εφαρμόζουμε τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και καλό φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (διακοπή του συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες).

 

Χώροι εκδηλώσεων εντός του καταλύματος (συνεδριακές αίθουσες, χώροι δεξιώσεων κοκ)

Λειτουργία των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

Κοινόχρηστοι χώροι (ανοιχτοί και κλειστοί)

Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται lobby, καθιστικά, υπαίθρια καθιστικά κοκ

 • Λειτουργούμε αυτούς τους χώρους σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Πραγματοποιούμε συστάσεις για την αποφυγή χρήσης του ανελκυστήρα.
 • Έχουμε τοποθετήσει απολυμαντικούς σταθμούς καθαρισμού χεριών και συστήνουμε για την χρήση τους κατά την είσοδο και έξοδο από το ξενοδοχείο μας.
 • Πραγματοποιούμε συχνή καθαριότητα του ανελκυστήρα με έμφαση σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά (χερούλια, κομβία κλπ).
 • Έχουμε επαρκής σήμανση στους χώρους του ξενοδοχείου μας για υπενθύμιση στους πελάτες να τηρούν πάντοτε τις αποστάσεις ασφαλείας (πχ εφαρμογή μέτρων όπως ταινίες στο δάπεδο, ειδικές σημάνσεις στα τραπέζια ή άλλα μέσα για την τήρηση των αποστάσεων.
 • Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους έχουμε τοποθετήσει αντισηπτικά διαλύματα για την ξηρή αντισηψία των χεριών.
 • Έχουμε προβεί στην μετακίνηση των επίπλων για αποφυγή συνωστισμού στους κοινόχρηστους χώρους (4 άτομα/10 τμ)
 • Προτρέπουμε τους πελάτες μας για self-service parking αντί για υπηρεσία valet.
 • Περιορίζουμε τον συνωστισμό στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια.
 • Στα αποχωρητήρια, ενημερώνουμε με κατάλληλη σήμανση στους χρήστες να εκκενώνουν τις λεκάνες των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων με κλειστό το καπάκι. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο περιορισμός της μετάδοσης μέσω του αερολύματος από την τουαλέτα κατά τη στιγμή της εκκένωσης.

 

Υπηρεσία transfer πελατών (ΕΔΧ/ΕΙΧ με οδηγό, club cars)

 • Άσκηση της υπηρεσίας σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Μετακίνηση πελατών μόνο με private transfers.